POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Consell Comarcal del Baix Ebre
NIF: P9300004J
Adreça postal: C/ Barcelona, 152, 43500, Tortosa (TARRAGONA)
Telèfon: 977 44 53 08
Correu electrònic: info@baixebre.cat

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Consell Comarcal del Baix Ebre, propietari del lloc web, tractem les seves dades personals amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal relacionada, atendre les seves consultes, així com, en cas d'acceptar-ho, l'enviament de comunicacions comercials i newsletters informatius.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre vosté no ens sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part nostra són:

  • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials, atendre les seves consultes, inscripcions a seminaris-xerrades i rebre la nostra Newsletter
  • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Execució de mesures precontractuals a petició de l'interessat: Atendre les sol·licituds rebudes.
  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials (clients).

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Persones o entitats directament relacionades amb el responsable (assessoria fiscal i comptable, bancs, proveïdors de serveis amb el degut contracte de prestació que prescriu l'article 28 RGPDUE), i entitats i instancies amb les quals hi hagi obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers païssos?

No estan previstes transferències de dades a tercers països (fora de l'espai comunitari).

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Consell Comarcal del Baix Ebre. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Consell Comarcal del Baix Ebre deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en l'adreça del propietari de la web.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem al Consell Comarcal del Baix Ebre procedeixen del propi interessat.

9. Categories de dades

Les categoríes de dades que es tracten son:

Dades identificatives:

Nom i cognoms.
Adreça postal.
DNI/NIF/CIF.
Telèfons.
Adreça de correu electrònic.
Firma.

Dades bancaries:

Totes les necessàries per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com el número de compte bancari, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

No es tracten categories especials de dades personals (es a dir, aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Altres tipus de dades:

No es tracten altres tipus de dades.
No es tracten dades especialment protegides.

10. Política de cookies

Pot consultar la nostra política de cookies mitjançant el següent enllaç: Política de Cookies